• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 31 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 31 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 14 lần 25 lần 41 lần 75 lần
  1 11 lần 14 lần 25 lần 43 lần 75 lần
  2 4 lần 18 lần 31 lần 31 lần 82 lần
  3 9 lần 18 lần 31 lần 33 lần 82 lần
  4 4 lần 9 lần 19 lần 35 lần 72 lần
  5 10 lần 9 lần 19 lần 40 lần 72 lần
  6 6 lần 11 lần 24 lần 37 lần 66 lần
  7 9 lần 11 lần 24 lần 44 lần 66 lần
  8 12 lần 11 lần 15 lần 41 lần 77 lần
  9 7 lần 11 lần 15 lần 33 lần 77 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so