• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
  4 2 lần 2 lần 2 lần 28 lần 28 lần
  5 2 lần 2 lần 2 lần 28 lần 28 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 51 lần 51 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 51 lần 51 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 15 lần 26 lần 38 lần 88 lần
  1 8 lần 15 lần 26 lần 38 lần 88 lần
  2 8 lần 12 lần 22 lần 39 lần 81 lần
  3 11 lần 12 lần 22 lần 47 lần 81 lần
  4 6 lần 13 lần 24 lần 37 lần 65 lần
  5 12 lần 13 lần 24 lần 38 lần 65 lần
  6 7 lần 18 lần 35 lần 43 lần 114 lần
  7 7 lần 18 lần 35 lần 38 lần 114 lần
  8 4 lần 12 lần 29 lần 39 lần 64 lần
  9 10 lần 12 lần 29 lần 48 lần 64 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so