Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 38 lần
9 12 lần 12 lần 12 lần 41 lần 41 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
2 14 lần 14 lần 14 lần 38 lần 38 lần
3 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 43 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần 44 lần 44 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc