Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
1 14 lần 14 lần 14 lần 54 lần 54 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
4 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 40 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 32 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 11 lần 11 lần 11 lần 48 lần 48 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 40 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 50 lần 50 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
7 11 lần 11 lần 11 lần 33 lần 33 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc