• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
  6 3 lần 3 lần 3 lần 38 lần 38 lần
  7 3 lần 3 lần 3 lần 38 lần 38 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 11 lần 25 lần 38 lần 80 lần
  1 11 lần 11 lần 25 lần 41 lần 80 lần
  2 9 lần 18 lần 27 lần 43 lần 79 lần
  3 5 lần 18 lần 27 lần 42 lần 79 lần
  4 9 lần 16 lần 30 lần 29 lần 88 lần
  5 8 lần 16 lần 30 lần 46 lần 88 lần
  6 10 lần 7 lần 25 lần 40 lần 90 lần
  7 9 lần 7 lần 25 lần 45 lần 90 lần
  8 6 lần 13 lần 18 lần 35 lần 74 lần
  9 9 lần 13 lần 18 lần 46 lần 74 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so