• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 40 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 40 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 42 lần 42 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 42 lần 42 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 15 lần 24 lần 43 lần 87 lần
  1 5 lần 15 lần 24 lần 39 lần 87 lần
  2 5 lần 15 lần 31 lần 30 lần 69 lần
  3 11 lần 15 lần 31 lần 48 lần 69 lần
  4 3 lần 7 lần 18 lần 34 lần 83 lần
  5 5 lần 7 lần 18 lần 34 lần 83 lần
  6 7 lần 19 lần 37 lần 37 lần 91 lần
  7 13 lần 19 lần 37 lần 42 lần 91 lần
  8 11 lần 10 lần 24 lần 53 lần 71 lần
  9 11 lần 10 lần 24 lần 45 lần 71 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 06 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so