• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 49 lần 49 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 49 lần 49 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 55 lần 55 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 55 lần 55 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 19 lần 33 lần 43 lần 83 lần
  1 2 lần 19 lần 33 lần 37 lần 83 lần
  2 7 lần 9 lần 22 lần 37 lần 87 lần
  3 8 lần 9 lần 22 lần 40 lần 87 lần
  4 13 lần 12 lần 23 lần 54 lần 78 lần
  5 2 lần 12 lần 23 lần 25 lần 78 lần
  6 7 lần 11 lần 26 lần 28 lần 85 lần
  7 7 lần 11 lần 26 lần 45 lần 85 lần
  8 12 lần 18 lần 36 lần 52 lần 93 lần
  9 10 lần 18 lần 36 lần 44 lần 93 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so