• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 50 lần 50 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 50 lần 50 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 48 lần 48 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 48 lần 48 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 18 lần 35 lần 53 lần 95 lần
  1 8 lần 18 lần 35 lần 37 lần 95 lần
  2 8 lần 12 lần 26 lần 42 lần 70 lần
  3 7 lần 12 lần 26 lần 41 lần 70 lần
  4 7 lần 13 lần 26 lần 31 lần 81 lần
  5 7 lần 13 lần 26 lần 43 lần 81 lần
  6 7 lần 14 lần 31 lần 35 lần 74 lần
  7 10 lần 14 lần 31 lần 38 lần 74 lần
  8 9 lần 9 lần 22 lần 43 lần 81 lần
  9 9 lần 9 lần 22 lần 42 lần 81 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so