• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 16 lần 24 lần 37 lần 71 lần
  1 9 lần 16 lần 24 lần 39 lần 71 lần
  2 9 lần 16 lần 30 lần 45 lần 82 lần
  3 8 lần 16 lần 30 lần 50 lần 82 lần
  4 8 lần 13 lần 31 lần 39 lần 103 lần
  5 9 lần 13 lần 31 lần 42 lần 103 lần
  6 4 lần 19 lần 33 lần 34 lần 86 lần
  7 10 lần 19 lần 33 lần 33 lần 86 lần
  8 9 lần 12 lần 27 lần 51 lần 80 lần
  9 8 lần 12 lần 27 lần 35 lần 80 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so