• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 14 lần 22 lần 36 lần 80 lần
  1 7 lần 14 lần 22 lần 52 lần 80 lần
  2 12 lần 16 lần 39 lần 42 lần 94 lần
  3 13 lần 16 lần 39 lần 57 lần 94 lần
  4 7 lần 18 lần 30 lần 40 lần 82 lần
  5 4 lần 18 lần 30 lần 38 lần 82 lần
  6 7 lần 20 lần 36 lần 25 lần 98 lần
  7 10 lần 20 lần 36 lần 32 lần 98 lần
  8 8 lần 13 lần 27 lần 40 lần 87 lần
  9 5 lần 13 lần 27 lần 43 lần 87 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so