• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
  2 12 lần 12 lần 12 lần 34 lần 34 lần
  3 12 lần 12 lần 12 lần 34 lần 34 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 43 lần 43 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 43 lần 43 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  8 14 lần 14 lần 14 lần 54 lần 54 lần
  9 14 lần 14 lần 14 lần 54 lần 54 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 11 lần 23 lần 39 lần 73 lần
  1 6 lần 11 lần 23 lần 36 lần 73 lần
  2 7 lần 13 lần 26 lần 29 lần 74 lần
  3 8 lần 13 lần 26 lần 38 lần 74 lần
  4 5 lần 9 lần 17 lần 49 lần 77 lần
  5 7 lần 9 lần 17 lần 41 lần 77 lần
  6 4 lần 14 lần 25 lần 32 lần 79 lần
  7 16 lần 14 lần 25 lần 54 lần 79 lần
  8 14 lần 9 lần 29 lần 49 lần 88 lần
  9 8 lần 9 lần 29 lần 38 lần 88 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so