• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 50 lần 50 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 50 lần 50 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 52 lần 52 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 52 lần 52 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 17 lần 34 lần 43 lần 79 lần
  1 6 lần 17 lần 34 lần 44 lần 79 lần
  2 10 lần 16 lần 27 lần 37 lần 95 lần
  3 6 lần 16 lần 27 lần 36 lần 95 lần
  4 10 lần 13 lần 27 lần 42 lần 72 lần
  5 7 lần 13 lần 27 lần 44 lần 72 lần
  6 9 lần 9 lần 19 lần 42 lần 80 lần
  7 12 lần 9 lần 19 lần 37 lần 80 lần
  8 7 lần 15 lần 29 lần 42 lần 80 lần
  9 4 lần 15 lần 29 lần 38 lần 80 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so