• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 3 lần 3 lần 32 lần 32 lần
  1 3 lần 3 lần 3 lần 32 lần 32 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 53 lần 53 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 53 lần 53 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 18 lần 30 lần 41 lần 78 lần
  1 5 lần 18 lần 30 lần 41 lần 78 lần
  2 5 lần 13 lần 27 lần 42 lần 87 lần
  3 7 lần 13 lần 27 lần 33 lần 87 lần
  4 11 lần 12 lần 28 lần 44 lần 83 lần
  5 7 lần 12 lần 28 lần 26 lần 83 lần
  6 5 lần 12 lần 24 lần 53 lần 74 lần
  7 8 lần 12 lần 24 lần 38 lần 74 lần
  8 10 lần 17 lần 31 lần 45 lần 79 lần
  9 11 lần 17 lần 31 lần 42 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 12 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so