• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 3 lần 3 lần 35 lần 35 lần
  1 3 lần 3 lần 3 lần 35 lần 35 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 8 lần 20 lần 41 lần 79 lần
  1 6 lần 8 lần 20 lần 34 lần 79 lần
  2 9 lần 10 lần 24 lần 37 lần 68 lần
  3 10 lần 10 lần 24 lần 39 lần 68 lần
  4 8 lần 16 lần 30 lần 45 lần 80 lần
  5 10 lần 16 lần 30 lần 40 lần 80 lần
  6 6 lần 14 lần 27 lần 37 lần 86 lần
  7 11 lần 14 lần 27 lần 41 lần 86 lần
  8 8 lần 14 lần 33 lần 41 lần 80 lần
  9 8 lần 14 lần 33 lần 50 lần 80 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so