• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 10 lần 26 lần 43 lần 75 lần
  1 13 lần 10 lần 26 lần 58 lần 75 lần
  2 9 lần 23 lần 42 lần 42 lần 96 lần
  3 8 lần 23 lần 42 lần 29 lần 96 lần
  4 8 lần 14 lần 29 lần 49 lần 81 lần
  5 10 lần 14 lần 29 lần 32 lần 81 lần
  6 7 lần 8 lần 18 lần 32 lần 64 lần
  7 9 lần 8 lần 18 lần 41 lần 64 lần
  8 5 lần 15 lần 33 lần 46 lần 105 lần
  9 8 lần 15 lần 33 lần 33 lần 105 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so