• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 32 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 32 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 15 lần 22 lần 41 lần 74 lần
  1 10 lần 15 lần 22 lần 40 lần 74 lần
  2 5 lần 16 lần 29 lần 30 lần 81 lần
  3 6 lần 16 lần 29 lần 31 lần 81 lần
  4 5 lần 9 lần 21 lần 39 lần 69 lần
  5 9 lần 9 lần 21 lần 42 lần 69 lần
  6 6 lần 11 lần 21 lần 36 lần 63 lần
  7 9 lần 11 lần 21 lần 42 lần 63 lần
  8 10 lần 12 lần 18 lần 43 lần 80 lần
  9 10 lần 12 lần 18 lần 34 lần 80 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so