• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
  4 2 lần 2 lần 2 lần 27 lần 27 lần
  5 2 lần 2 lần 2 lần 27 lần 27 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 52 lần 52 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 52 lần 52 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 16 lần 27 lần 37 lần 88 lần
  1 9 lần 16 lần 27 lần 43 lần 88 lần
  2 6 lần 15 lần 25 lần 38 lần 82 lần
  3 7 lần 15 lần 25 lần 45 lần 82 lần
  4 8 lần 13 lần 25 lần 40 lần 64 lần
  5 16 lần 13 lần 25 lần 40 lần 64 lần
  6 5 lần 14 lần 31 lần 39 lần 113 lần
  7 8 lần 14 lần 31 lần 38 lần 113 lần
  8 5 lần 11 lần 26 lần 38 lần 66 lần
  9 10 lần 11 lần 26 lần 47 lần 66 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 02 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so