• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 51 lần 51 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 51 lần 51 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 11 lần 18 lần 32 lần 73 lần
  1 8 lần 11 lần 18 lần 46 lần 73 lần
  2 6 lần 21 lần 34 lần 43 lần 81 lần
  3 10 lần 21 lần 34 lần 42 lần 81 lần
  4 9 lần 15 lần 32 lần 51 lần 88 lần
  5 9 lần 15 lần 32 lần 41 lần 88 lần
  6 3 lần 13 lần 26 lần 26 lần 96 lần
  7 12 lần 13 lần 26 lần 40 lần 96 lần
  8 7 lần 16 lần 36 lần 45 lần 98 lần
  9 9 lần 16 lần 36 lần 39 lần 98 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so