Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
3 14 lần 14 lần 14 lần 44 lần 44 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 34 lần 34 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 36 lần 36 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 39 lần 39 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
2 15 lần 15 lần 15 lần 40 lần 40 lần
3 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
5 3 lần 3 lần 3 lần 42 lần 42 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 42 lần 42 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc