Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
1 15 lần 15 lần 15 lần 55 lần 55 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 38 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 32 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
7 14 lần 14 lần 14 lần 38 lần 38 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 04 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7