• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 36 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 36 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 10 lần 24 lần 37 lần 80 lần
  1 7 lần 10 lần 24 lần 38 lần 80 lần
  2 7 lần 16 lần 24 lần 42 lần 75 lần
  3 3 lần 16 lần 24 lần 36 lần 75 lần
  4 11 lần 11 lần 24 lần 32 lần 85 lần
  5 9 lần 11 lần 24 lần 47 lần 85 lần
  6 10 lần 5 lần 21 lần 41 lần 87 lần
  7 11 lần 5 lần 21 lần 48 lần 87 lần
  8 11 lần 18 lần 22 lần 39 lần 77 lần
  9 6 lần 18 lần 22 lần 45 lần 77 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 05 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
     
   

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so