• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 48 lần 48 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 48 lần 48 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 14 lần 22 lần 36 lần 75 lần
  1 8 lần 14 lần 22 lần 43 lần 75 lần
  2 8 lần 11 lần 31 lần 47 lần 76 lần
  3 6 lần 11 lần 31 lần 39 lần 76 lần
  4 12 lần 13 lần 32 lần 45 lần 85 lần
  5 11 lần 13 lần 32 lần 55 lần 85 lần
  6 4 lần 13 lần 29 lần 38 lần 80 lần
  7 8 lần 13 lần 29 lần 31 lần 80 lần
  8 9 lần 20 lần 29 lần 41 lần 75 lần
  9 8 lần 20 lần 29 lần 30 lần 75 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 05 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so