• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 41 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 16 lần 28 lần 45 lần 89 lần
  1 7 lần 16 lần 28 lần 39 lần 89 lần
  2 5 lần 12 lần 30 lần 26 lần 71 lần
  3 10 lần 12 lần 30 lần 49 lần 71 lần
  4 4 lần 6 lần 16 lần 34 lần 81 lần
  5 3 lần 6 lần 16 lần 30 lần 81 lần
  6 9 lần 17 lần 36 lần 39 lần 92 lần
  7 12 lần 17 lần 36 lần 40 lần 92 lần
  8 13 lần 10 lần 24 lần 57 lần 71 lần
  9 8 lần 10 lần 24 lần 46 lần 71 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 06 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so