• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 53 lần 53 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 53 lần 53 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  6 12 lần 12 lần 12 lần 52 lần 52 lần
  7 12 lần 12 lần 12 lần 52 lần 52 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 18 lần 31 lần 45 lần 84 lần
  1 5 lần 18 lần 31 lần 39 lần 84 lần
  2 5 lần 10 lần 23 lần 33 lần 88 lần
  3 7 lần 10 lần 23 lần 36 lần 88 lần
  4 9 lần 12 lần 24 lần 52 lần 76 lần
  5 8 lần 12 lần 24 lần 29 lần 76 lần
  6 8 lần 12 lần 25 lần 30 lần 85 lần
  7 7 lần 12 lần 25 lần 45 lần 85 lần
  8 11 lần 16 lần 34 lần 50 lần 93 lần
  9 10 lần 16 lần 34 lần 46 lần 93 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 06 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
   
      

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so