Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 85 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 70 lần
2 12 lần 12 lần 12 lần 40 lần 81 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 74 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 46 lần 93 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 85 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 89 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 77 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 84 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 72 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 71 lần
1 12 lần 12 lần 12 lần 47 lần 94 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 78 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 78 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 82 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 76 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 84 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 90 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 52 lần 90 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 67 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc