• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 17 lần 33 lần 48 lần 93 lần
  1 7 lần 17 lần 33 lần 35 lần 93 lần
  2 13 lần 10 lần 25 lần 47 lần 68 lần
  3 8 lần 10 lần 25 lần 44 lần 68 lần
  4 9 lần 18 lần 28 lần 34 lần 86 lần
  5 10 lần 18 lần 28 lần 43 lần 86 lần
  6 7 lần 14 lần 34 lần 36 lần 76 lần
  7 9 lần 14 lần 34 lần 37 lần 76 lần
  8 5 lần 13 lần 24 lần 41 lần 82 lần
  9 7 lần 13 lần 24 lần 40 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so