• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
  4 2 lần 2 lần 2 lần 37 lần 37 lần
  5 2 lần 2 lần 2 lần 37 lần 37 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 17 lần 27 lần 38 lần 72 lần
  1 6 lần 17 lần 27 lần 35 lần 72 lần
  2 9 lần 11 lần 27 lần 46 lần 81 lần
  3 5 lần 11 lần 27 lần 47 lần 81 lần
  4 11 lần 13 lần 29 lần 42 lần 104 lần
  5 9 lần 13 lần 29 lần 46 lần 104 lần
  6 5 lần 13 lần 33 lần 35 lần 84 lần
  7 9 lần 13 lần 33 lần 32 lần 84 lần
  8 11 lần 13 lần 27 lần 49 lần 81 lần
  9 8 lần 13 lần 27 lần 35 lần 81 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 08 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so