Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 41 lần
3 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 41 lần
4 13 lần 13 lần 13 lần 53 lần 53 lần
5 13 lần 13 lần 13 lần 53 lần 53 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 11 lần 18 lần 28 lần 40 lần 88 lần
1 5 lần 18 lần 28 lần 37 lần 88 lần
2 9 lần 8 lần 21 lần 33 lần 79 lần
3 5 lần 8 lần 21 lần 44 lần 79 lần
4 10 lần 14 lần 24 lần 49 lần 75 lần
5 14 lần 14 lần 24 lần 49 lần 75 lần
6 11 lần 10 lần 28 lần 46 lần 90 lần
7 7 lần 10 lần 28 lần 38 lần 90 lần
8 5 lần 19 lần 34 lần 35 lần 85 lần
9 4 lần 19 lần 34 lần 34 lần 85 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc