• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  2 2 lần 2 lần 2 lần 38 lần 38 lần
  3 2 lần 2 lần 2 lần 38 lần 38 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 15 lần 30 lần 40 lần 85 lần
  1 5 lần 15 lần 30 lần 30 lần 85 lần
  2 6 lần 12 lần 17 lần 40 lần 61 lần
  3 8 lần 12 lần 17 lần 43 lần 61 lần
  4 9 lần 12 lần 26 lần 38 lần 87 lần
  5 11 lần 12 lần 26 lần 38 lần 87 lần
  6 9 lần 12 lần 26 lần 37 lần 85 lần
  7 8 lần 12 lần 26 lần 54 lần 85 lần
  8 9 lần 12 lần 26 lần 48 lần 80 lần
  9 4 lần 12 lần 26 lần 37 lần 80 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so