• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 2 lần 11 lần 21 lần 33 lần 78 lần
  1 10 lần 11 lần 21 lần 54 lần 78 lần
  2 9 lần 17 lần 39 lần 41 lần 99 lần
  3 10 lần 17 lần 39 lần 56 lần 99 lần
  4 11 lần 14 lần 29 lần 43 lần 81 lần
  5 5 lần 14 lần 29 lần 35 lần 81 lần
  6 7 lần 17 lần 34 lần 23 lần 96 lần
  7 13 lần 17 lần 34 lần 37 lần 96 lần
  8 6 lần 15 lần 30 lần 36 lần 88 lần
  9 8 lần 15 lần 30 lần 47 lần 88 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so