• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 34 lần 34 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 34 lần 34 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
  8 12 lần 12 lần 12 lần 54 lần 54 lần
  9 12 lần 12 lần 12 lần 54 lần 54 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 17 lần 27 lần 42 lần 77 lần
  1 5 lần 17 lần 27 lần 34 lần 77 lần
  2 5 lần 9 lần 23 lần 26 lần 73 lần
  3 9 lần 9 lần 23 lần 41 lần 73 lần
  4 6 lần 8 lần 17 lần 49 lần 74 lần
  5 8 lần 8 lần 17 lần 42 lần 74 lần
  6 4 lần 16 lần 28 lần 28 lần 81 lần
  7 13 lần 16 lần 28 lần 55 lần 81 lần
  8 10 lần 11 lần 30 lần 48 lần 89 lần
  9 8 lần 11 lần 30 lần 40 lần 89 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so