• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 51 lần 51 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 51 lần 51 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 56 lần 56 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 56 lần 56 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 17 lần 35 lần 45 lần 83 lần
  1 7 lần 17 lần 35 lần 43 lần 83 lần
  2 5 lần 13 lần 28 lần 39 lần 93 lần
  3 7 lần 13 lần 28 lần 35 lần 93 lần
  4 9 lần 15 lần 28 lần 43 lần 74 lần
  5 9 lần 15 lần 28 lần 44 lần 74 lần
  6 7 lần 11 lần 20 lần 41 lần 81 lần
  7 13 lần 11 lần 20 lần 36 lần 81 lần
  8 7 lần 13 lần 29 lần 41 lần 77 lần
  9 6 lần 13 lần 29 lần 38 lần 77 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 10 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so