• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  4 2 lần 2 lần 2 lần 40 lần 40 lần
  5 2 lần 2 lần 2 lần 40 lần 40 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 51 lần 51 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 51 lần 51 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 13 lần 30 lần 42 lần 80 lần
  1 7 lần 13 lần 30 lần 37 lần 80 lần
  2 8 lần 10 lần 21 lần 42 lần 83 lần
  3 9 lần 10 lần 21 lần 38 lần 83 lần
  4 6 lần 13 lần 29 lần 39 lần 78 lần
  5 8 lần 13 lần 29 lần 32 lần 78 lần
  6 9 lần 11 lần 24 lần 47 lần 67 lần
  7 16 lần 11 lần 24 lần 51 lần 67 lần
  8 9 lần 9 lần 25 lần 42 lần 81 lần
  9 3 lần 9 lần 25 lần 35 lần 81 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so