• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 13 lần 13 lần 55 lần 55 lần
  1 13 lần 13 lần 13 lần 55 lần 55 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
  8 12 lần 12 lần 12 lần 36 lần 36 lần
  9 12 lần 12 lần 12 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 15 lần 30 lần 38 lần 68 lần
  1 6 lần 15 lần 30 lần 45 lần 68 lần
  2 8 lần 10 lần 28 lần 48 lần 78 lần
  3 5 lần 10 lần 28 lần 34 lần 78 lần
  4 6 lần 15 lần 29 lần 38 lần 82 lần
  5 12 lần 15 lần 29 lần 47 lần 82 lần
  6 11 lần 8 lần 26 lần 40 lần 76 lần
  7 7 lần 8 lần 26 lần 40 lần 76 lần
  8 7 lần 11 lần 25 lần 37 lần 82 lần
  9 10 lần 11 lần 25 lần 38 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 12 -2018 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
       

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so