• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 50 lần 50 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 50 lần 50 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 17 lần 30 lần 42 lần 79 lần
  1 7 lần 17 lần 30 lần 39 lần 79 lần
  2 3 lần 12 lần 27 lần 43 lần 87 lần
  3 7 lần 12 lần 27 lần 34 lần 87 lần
  4 11 lần 12 lần 27 lần 43 lần 83 lần
  5 7 lần 12 lần 27 lần 28 lần 83 lần
  6 9 lần 9 lần 25 lần 52 lần 72 lần
  7 7 lần 9 lần 25 lần 34 lần 72 lần
  8 10 lần 17 lần 30 lần 46 lần 77 lần
  9 9 lần 17 lần 30 lần 44 lần 77 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so