• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  8 12 lần 12 lần 12 lần 46 lần 46 lần
  9 12 lần 12 lần 12 lần 46 lần 46 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 9 lần 23 lần 42 lần 76 lần
  1 10 lần 9 lần 23 lần 59 lần 76 lần
  2 9 lần 22 lần 43 lần 42 lần 97 lần
  3 9 lần 22 lần 43 lần 28 lần 97 lần
  4 4 lần 13 lần 31 lần 48 lần 79 lần
  5 11 lần 13 lần 31 lần 33 lần 79 lần
  6 5 lần 10 lần 19 lần 33 lần 65 lần
  7 10 lần 10 lần 19 lần 40 lần 65 lần
  8 8 lần 11 lần 32 lần 45 lần 100 lần
  9 10 lần 11 lần 32 lần 35 lần 100 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so