• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 42 lần 42 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 42 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 14 lần 23 lần 41 lần 75 lần
  1 13 lần 14 lần 23 lần 42 lần 75 lần
  2 5 lần 17 lần 27 lần 30 lần 84 lần
  3 3 lần 17 lần 27 lần 32 lần 84 lần
  4 6 lần 8 lần 17 lần 34 lần 67 lần
  5 11 lần 8 lần 17 lần 43 lần 67 lần
  6 6 lần 11 lần 20 lần 38 lần 63 lần
  7 7 lần 11 lần 20 lần 42 lần 63 lần
  8 8 lần 10 lần 20 lần 41 lần 81 lần
  9 12 lần 10 lần 20 lần 35 lần 81 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 01 -2021 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so