Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 42 lần 42 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 42 lần 42 lần
4 42 lần 42 lần 42 lần 31 lần 31 lần
5 31 lần 31 lần 31 lần 31 lần 31 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
8 2 lần 2 lần 2 lần 41 lần 41 lần
9 2 lần 2 lần 2 lần 41 lần 41 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 12 lần 23 lần 38 lần 77 lần
1 1 lần 4 lần 15 lần 31 lần 69 lần
2 4 lần 12 lần 30 lần 44 lần 88 lần
3 2 lần 6 lần 18 lần 24 lần 69 lần
4 69 lần 4 lần 20 lần 37 lần 69 lần
5 2 lần 13 lần 25 lần 42 lần 93 lần
6 5 lần 14 lần 30 lần 39 lần 81 lần
7 2 lần 6 lần 16 lần 33 lần 77 lần
8 5 lần 6 lần 23 lần 31 lần 66 lần
9 3 lần 4 lần 16 lần 32 lần 67 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc