• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 27 lần 27 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 27 lần 27 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 23 lần 23 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 23 lần 23 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 29 lần 29 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 29 lần 29 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 29 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 29 lần
  8 12 lần 12 lần 12 lần 20 lần 20 lần
  9 12 lần 12 lần 12 lần 20 lần 20 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 14 lần 17 lần 23 lần 61 lần
  1 2 lần 14 lần 17 lần 9 lần 61 lần
  2 8 lần 3 lần 3 lần 28 lần 56 lần
  3 9 lần 3 lần 3 lần 25 lần 56 lần
  4 6 lần 11 lần 15 lần 24 lần 65 lần
  5 7 lần 11 lần 15 lần 22 lần 65 lần
  6 6 lần 19 lần 20 lần 22 lần 67 lần
  7 10 lần 19 lần 20 lần 23 lần 67 lần
  8 13 lần 12 lần 15 lần 37 lần 66 lần
  9 12 lần 12 lần 15 lần 30 lần 66 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so