• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 47 lần 47 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 47 lần 47 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 12 lần 20 lần 29 lần 75 lần
  1 5 lần 12 lần 20 lần 45 lần 75 lần
  2 5 lần 15 lần 34 lần 42 lần 78 lần
  3 12 lần 15 lần 34 lần 45 lần 78 lần
  4 10 lần 13 lần 29 lần 50 lần 87 lần
  5 9 lần 13 lần 29 lần 41 lần 87 lần
  6 6 lần 16 lần 25 lần 26 lần 96 lần
  7 8 lần 16 lần 25 lần 41 lần 96 lần
  8 9 lần 15 lần 35 lần 48 lần 95 lần
  9 9 lần 15 lần 35 lần 38 lần 95 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 03 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so