• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 50 lần 50 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 50 lần 50 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 52 lần 52 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 52 lần 52 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 29 lần 29 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 29 lần 29 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 8 lần 31 lần 41 lần 81 lần
  1 13 lần 8 lần 31 lần 56 lần 81 lần
  2 8 lần 19 lần 34 lần 48 lần 92 lần
  3 7 lần 19 lần 34 lần 31 lần 92 lần
  4 13 lần 17 lần 34 lần 54 lần 86 lần
  5 6 lần 17 lần 34 lần 44 lần 86 lần
  6 10 lần 12 lần 20 lần 29 lần 82 lần
  7 5 lần 12 lần 20 lần 28 lần 82 lần
  8 10 lần 22 lần 39 lần 32 lần 92 lần
  9 4 lần 22 lần 39 lần 42 lần 92 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so