• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  2 3 lần 3 lần 3 lần 35 lần 35 lần
  3 3 lần 3 lần 3 lần 35 lần 35 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 42 lần 42 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 42 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 9 lần 22 lần 36 lần 80 lần
  1 7 lần 9 lần 22 lần 36 lần 80 lần
  2 8 lần 12 lần 24 lần 42 lần 75 lần
  3 2 lần 12 lần 24 lần 33 lần 75 lần
  4 11 lần 12 lần 25 lần 32 lần 85 lần
  5 8 lần 12 lần 25 lần 49 lần 85 lần
  6 7 lần 6 lần 20 lần 40 lần 85 lần
  7 12 lần 6 lần 20 lần 51 lần 85 lần
  8 12 lần 17 lần 24 lần 41 lần 78 lần
  9 7 lần 17 lần 24 lần 45 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 05 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
     
   

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so