• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 15 lần 27 lần 39 lần 90 lần
  1 4 lần 15 lần 27 lần 37 lần 90 lần
  2 7 lần 8 lần 28 lần 29 lần 69 lần
  3 8 lần 8 lần 28 lần 48 lần 69 lần
  4 9 lần 9 lần 18 lần 37 lần 81 lần
  5 4 lần 9 lần 18 lần 31 lần 81 lần
  6 10 lần 15 lần 37 lần 40 lần 89 lần
  7 10 lần 15 lần 37 lần 40 lần 89 lần
  8 12 lần 11 lần 27 lần 58 lần 73 lần
  9 8 lần 11 lần 27 lần 46 lần 73 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so