• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 12 lần 12 lần 57 lần 57 lần
  1 12 lần 12 lần 12 lần 57 lần 57 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 53 lần 53 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 53 lần 53 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 17 lần 28 lần 45 lần 84 lần
  1 6 lần 17 lần 28 lần 36 lần 84 lần
  2 7 lần 7 lần 23 lần 34 lần 82 lần
  3 8 lần 7 lần 23 lần 40 lần 82 lần
  4 5 lần 12 lần 26 lần 48 lần 77 lần
  5 10 lần 12 lần 26 lần 30 lần 77 lần
  6 7 lần 15 lần 27 lần 31 lần 89 lần
  7 8 lần 15 lần 27 lần 47 lần 89 lần
  8 9 lần 14 lần 29 lần 46 lần 90 lần
  9 13 lần 14 lần 29 lần 48 lần 90 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so