Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 12 lần 12 lần 12 lần 51 lần 85 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 71 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần 37 lần 80 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 73 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 50 lần 96 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 85 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 90 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 76 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 85 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 69 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 67 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 48 lần 91 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 79 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 80 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 85 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 76 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 86 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 89 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 49 lần 89 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 68 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc