• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 14 lần 33 lần 49 lần 95 lần
  1 5 lần 14 lần 33 lần 35 lần 95 lần
  2 9 lần 10 lần 22 lần 45 lần 69 lần
  3 9 lần 10 lần 22 lần 44 lần 69 lần
  4 10 lần 15 lần 28 lần 35 lần 84 lần
  5 9 lần 15 lần 28 lần 37 lần 84 lần
  6 8 lần 14 lần 33 lần 35 lần 77 lần
  7 10 lần 14 lần 33 lần 41 lần 77 lần
  8 7 lần 14 lần 26 lần 44 lần 80 lần
  9 7 lần 14 lần 26 lần 40 lần 80 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so