• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 44 lần 44 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 44 lần 44 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
  8 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 43 lần
  9 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 8 lần 25 lần 42 lần 88 lần
  1 5 lần 8 lần 25 lần 39 lần 88 lần
  2 11 lần 11 lần 28 lần 39 lần 83 lần
  3 8 lần 11 lần 28 lần 42 lần 83 lần
  4 10 lần 16 lần 28 lần 43 lần 82 lần
  5 9 lần 16 lần 28 lần 35 lần 82 lần
  6 13 lần 17 lần 27 lần 44 lần 67 lần
  7 8 lần 17 lần 27 lần 41 lần 67 lần
  8 6 lần 17 lần 26 lần 45 lần 77 lần
  9 8 lần 17 lần 26 lần 35 lần 77 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so