• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 15 lần 30 lần 37 lần 75 lần
  1 7 lần 15 lần 30 lần 36 lần 75 lần
  2 5 lần 12 lần 27 lần 47 lần 80 lần
  3 7 lần 12 lần 27 lần 46 lần 80 lần
  4 12 lần 12 lần 26 lần 44 lần 102 lần
  5 8 lần 12 lần 26 lần 46 lần 102 lần
  6 5 lần 12 lần 31 lần 33 lần 85 lần
  7 4 lần 12 lần 31 lần 31 lần 85 lần
  8 12 lần 16 lần 29 lần 50 lần 82 lần
  9 11 lần 16 lần 29 lần 35 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so