• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 11 lần 21 lần 36 lần 77 lần
  1 10 lần 11 lần 21 lần 51 lần 77 lần
  2 6 lần 13 lần 34 lần 37 lần 98 lần
  3 5 lần 13 lần 34 lần 53 lần 98 lần
  4 9 lần 13 lần 27 lần 43 lần 78 lần
  5 6 lần 13 lần 27 lần 31 lần 78 lần
  6 11 lần 17 lần 33 lần 30 lần 95 lần
  7 17 lần 17 lần 33 lần 41 lần 95 lần
  8 4 lần 14 lần 28 lần 37 lần 89 lần
  9 8 lần 14 lần 28 lần 46 lần 89 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so