• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 54 lần 54 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 54 lần 54 lần
  2 12 lần 12 lần 12 lần 55 lần 55 lần
  3 12 lần 12 lần 12 lần 55 lần 55 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 44 lần 44 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 44 lần 44 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 18 lần 35 lần 45 lần 84 lần
  1 8 lần 18 lần 35 lần 45 lần 84 lần
  2 7 lần 12 lần 28 lần 39 lần 95 lần
  3 5 lần 12 lần 28 lần 32 lần 95 lần
  4 8 lần 15 lần 28 lần 42 lần 76 lần
  5 9 lần 15 lần 28 lần 42 lần 76 lần
  6 11 lần 9 lần 18 lần 46 lần 79 lần
  7 9 lần 9 lần 18 lần 36 lần 79 lần
  8 6 lần 15 lần 29 lần 43 lần 78 lần
  9 5 lần 15 lần 29 lần 35 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so